DnH Online Academy: równe szanse w drodze po najlepsze wykształcenie – Fundacja Our Future Foundation

Podczas kreowania śnieżki edukacyjnej i zawodowej, często pojawiają się zróżnicowane komplikacje lub niedogodności, które pozornie uniemożliwiają spełnienie marzeń. Ideą naszego programu jest wskazanie młodym Polakom dostępnych opcji, które pomagają w rozwoju i realizacji ich akademickich pragnień. Jednym z takich narzędzi są organizacje, które wspierają ambitnych uczniów m.in. w skomplikowanych procesach aplikacyjnych na najlepsze zagraniczne uczelnie, w szczególności zwracając uwagę na osoby pochodzące z mniej uprzywilejowanych rodzin.

Spotkanie z członkami fundacji Our Future Foundation poprowadził Wojciech Walniczek, dyrektor Drogi na Harvard – Online Academy. Jego gośćmi byli Michał Maurycy Mazur, absolwent medycyny na Cardiff University oraz Dulwich College, prezes zarządu OFF; oraz  Jakub Bartoszewski, absolwent Ekonomii na NYU Abu Dhabi oraz Texas A&M University, członek rady fundacji, którzy opowiedzieli o głównych założeniach organizacji oraz sposobie jej funkcjonowania.

Czym jest Fundacja Our Future Foundation i jak powstała idea?

Fundacja Our Future Foundation powstała w 2019 roku jako inicjatywa młodych Polaków z doświadczeniem nauki za granicą. Jej celem jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i karierowego ambitnej młodzieży z całej Polski. Fundacja pełni swoją misję,

zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie i wyboru wymarzonej ścieżki kariery. Przy współpracy z partnerami oferuje uzdolnionym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, łączy młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami, a także organizuje liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania młodych Polaków. Poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, Fundacja przyczynia się nie tylko do poszerzenia horyzontów i sukcesu swoich wychowanków, ale również do długofalowego rozwoju kraju poprzez budowanie kadr zdolnych do sprostania prawdziwie globalnym wyzwaniom.  

Kto tworzy OFF?

Fundację tworzą młodzi Polacy wykształceni na najlepszych uczelniach świata. Trzon składa się z zarządu oraz rady fundacji, składające się z 10 absolwentów najlepszych zagranicznych uczelni, takich jak Harvard, Oxford, Stanford czy też NYU. Ich zróżnicowane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, pozwalają na kompleksowy rozwój nowych inicjatyw. Kolejną grupą wchodzącą w skład OFF są mentorzy, których działania są wspierane przez lokalnych ambasadorów. Są to zdolni, młodzi licealiści, którzy dzięki swojej motywacji, pomagają przy organizacji wydarzeń i promowaniu fundacji wśród swoich rówieśników. 

Kto może zostać podopiecznym programu?

– Podczas programu mentoringowego chodzi głównie o wytworzenie relacji uczeń-mistrz wśród młodych Polaków, którzy ambitnie dążą do rozwoju edukacyjnego i osobistego, jednak nie mają jeszcze zdefiniowanych planów życiowych lub sposobu ich realizacji. Poszukujemy osób, które chcą się rozwijać, są wszechstronne i otwarte na różnorodne inicjatywy – odpowiada Jakub Bartoszewski. 

Poszukując nowych członków, fundacja zwraca uwagę na wyniki edukacyjne, zaangażowanie pozaszkolne oraz potencjał rozwojowy kandydatów. Dążąc do wyrównywania szans społecznych, dodatkowym czynnikiem kwalifikującym jest również wysokość przychodów i pochodzenie, które stwarzają możliwość rozwoju dla mniej uprzywilejowanych uczestników. 

Inicjatywy Our Future Foundation

Proces aplikacji do tegorocznego programu monitoringowego, otwarty jest do 4 czerwca. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://off.org.pl/aplikuj/, w którym kandydaci opiszą swoje zainteresowania, sukcesy oraz pomysły na dalszy rozwój. W następnej kolejności odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, po których kapituła konkursu wybierze 20 finalistów. Zwycięska grupa otrzymuje zaproszenie na oficjalną konferencję oraz wyjazd, podczas którego rozpoczyna się realizacja programu mentoringowego. – Ten wyjazd jest idealną okazją, żeby w nieformalnej atmosferze zaprzyjaźnić się z mentorami i pozostałymi członkami fundacji. Jest to dopiero początek współpracy, która w następnej kolejności jest praktykowana podczas sesji indywidualnych – mówi Michał Mazur. 

W październiku fundacja planuje organizację warsztatów Masterclass, podczas których liderzy zróżnicowanych branży udzielą praktycznych porad oraz podzielą się własnym doświadczeniem z uczestnikami. Jest to również doskonała szansa na poszerzenie sieci networkingowej, możliwa również podczas grudniowej imprezy świątecznej. 

Zapraszamy wszystkich ambitnych 15-18 latków, którzy poszukują wsparcia podczas kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, do udziału w rekrutacji do bezpłatnego programu mentoringowego Our Future Foundation.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://off.org.pl/aplikuj/   

Udostępnij na:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email