DnH Online Academy: Organizacje studenckie w Wielkiej Brytanii

Wyjazd na zagraniczną uczelnię często wiąże się ze zmianą środowiska, otaczających nas ludzi i niektórych przyzwyczajeń. Na każdym uniwersytecie istnieją różne organizacje, które w zależności od profilu, skupiają się zazwyczaj na integracji i rozwoju studentów. W Wielkiej Brytanii środowiska studenckie integrują się w wielu popularnych stowarzyszeniach, m.in. Federation of Polish Student Societies in the UK, Cambridge University Polish Society czy LSE SU Polish Business Society. Przedstawiciele tych organizacji byli gośćmi kolejnego webinaru Droga na Harvard Online Academy.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich w Wielkiej Brytanii poprowadził Wojciech Walniczek, dyrektor Drogi na Harvard – Online Academy. Jego gośćmi byli Aleksandra Reinert, absolwentka Lancaster University i studentka ostatniego roku na Cambridge University, wiceprzewodnicząca Federation of Polish Student Societies in the UK; Antonii Prus, uczeń studiów magisterskich na kierunku inżynierii chemicznej na Cambridge University, współprzewodniczący Cambridge University Polish Society; oraz Marcin Mochnacki, student London School of Economics, współprzewodniczący LSE SU Polish Business Society. 

Polska społeczność studencka na wyspach, czyli czym zajmują się poszczególne organizacje

Federation of Polish Student Societies in the UK powstała, aby zrzeszać wszystkie polskie organizacje na wyspach. – Naszym hasłem przewodnim jest „For students. By students”, co idealnie odzwierciedla towarzyszące nam idee – mówi Aleksandra Reinert. Studenci pomagają sobie wzajemnie w zaklimatyzowaniu i rozwoju osobistym. Organizacja służy również jako pierwsze źródło informacji na temat nadchodzących wydarzeń w polskiej społeczności akademickiej oraz w środowisku biznesowym. 

Poza Federacją, na większości topowych uczelni w Wielkiej Brytanii, działają dedykowane ich studentom stowarzyszenia studenckie, integrujące przedstawicieli Polonii na danym uniwersytecie. Jednym z najstarszych i największych jest LSE SU Polish Business Society, założone w 2010 roku przez grupę przyjaciół z Polski, studiujących na London School of Economics, którzy zainspirowani działalnością równoległych organizacji reprezentujących wybrane państwa, zdecydowali się stworzyć organizację, mającą na celu integrację i promocję polskiej gospodarski i biznesu za granicą. – Jesteśmy mostem pomiędzy polskimi studentami z LSE oraz polskim biznesem, gospodarką i polityką – mówi Marcin Mochnacki. 

W ramach swojej działalności, stowarzyszenie organizuje różnorodne spotkania i wydarzenia, w tym najpopularniejsze – LSE Polish Economic Forum, w którym rokrocznie uczestniczy kilkuset przedstawicieli świata polityki, biznesu oraz nauki, a także zajmuje się kultywowaniem polskich tradycji, podczas takich dni jak Tłusty Czwartek czy Dzień Niepodległości. 

Z kolei Cambridge University Polish Society organizuje spektrum wydarzeń i spotkań, umożliwiających poszerzanie grona znajomych, posiadających m.in. wspólną bazę kulturową. Cambridge PolSoc koncentruje się głównie wokół nauki, prowadzonych badań oraz osób związanych z polską historią.  

Tego nie można przegapić – najważniejsze wydarzenia 

W roku akademickim można wyróżnić cztery najważniejsze wydarzenia, organizowane przez polskich studentów w Wielkiej Brytanii. Każde z nich jest doskonałą okazją na poszerzenie swojej sieci networkingowej, wysłuchanie inspirujących wykładów oraz porozmawianie z przedstawicielami ze świata biznesu, ekonomii i polityki. Udział w eventach jest otwarty dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej w tym zakresie. Z uwagi na pandemię, wszystkie spotkania zostały przeniesione na platformy online, co dodatkowo umożliwiło poszerzenie grupy odbiorców. Nasi paneliści w szczególności rekomendowali konferencję Poland 2.0, UCL Leaders, LSE SU Polish Economic Forum oraz Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w UK. 

Największe wyzwania czekające na polskich studentów 

Główną przeszkodą, z którą muszą zmierzyć się uczniowie pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej, są zmiany w finansowaniu studiów po Brexicie. Dotychczas kandydaci ze wszystkich krajów UE mogli ubiegać się o pożyczkę od brytyjskiego rządu, którą spłacało się przez wiele lat po ukończeniu edukacji i osiągnięciu odpowiednich zarobków. Obecnie przywilej ten został zredukowany, a ceny czesnego dla obywateli Unii zostały podniesione do poziomu opłat dla studentów spoza UE.

– Wśród inicjatyw, podejmowanych przez polskie organizacje studenckie, jest również znalezienie rozwiązań, które umożliwią i ułatwią dostęp do edukacji, oferowanej przez brytyjskie uczelnie. Prowadzimy rozmowy m.in. z mediami i politykami, które, mamy nadzieję, pozwolą na utrzymanie różnorodności, innowacyjności i dostępności wiedzy na tych uczelniach – mówi Antonii Prus.

Kolejnym wyzwaniem jest również skomplikowany, czasochłonny i zawiły proces rekrutacyjny na brytyjskie uniwersytety. Nasi goście przekonują jednak, że pomoc organizacji, wspierających ambitnych Polaków oraz porady, udzielane przez obecnych lub byłych studentów są niezastąpionym wsparciem. – Jeżeli ktoś z Was zastanawiał się, czy aplikować na brytyjską uczelnię, nie wahajcie się. Skontaktujcie się z kimś, kto ma już doświadczenie w rekrutacji, a na pewno chętnie udzieli Wam wskazówek lub przekieruje do lepiej poinformowanej osoby – zapewnia Aleksandra Reinert. 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy oraz odwiedzenia stron omawianych dziś organizacji studenckich. 

LSE SU Polish Business Society:

https://www.facebook.com/LSEPBS

Cambridge University Polish Society:

https://www.facebook.com/CambridgeUniversityPolishSociety

Federation of Polish Student Societies in the UK:

https://www.facebook.com/FederationOfPolishStudentSocietiesUK

Udostępnij na:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email