Zgłoś udział w konkursie Droga na Harvard - poznaj uczelnie osobiście

Twoje zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie składa się z się z 3 obowiązkowych części. Brak złożenia jednej z części jest traktowane jako brak złożenia kompletnej aplikacji. Pamiętaj o tym!

O CO POPROSIMY CIE W ZGŁOSZENIU


1

Wypełnienie formularza aplikacyjnego składającego się z trzech obowiązkowych części

Informacje o Tobie, Twojej edukacji oraz rozwiązanie dwóch zadań.


2

Dwa zadania (jako część formularza zgłoszeniowego)

Jako część formularza zgłoszeniowego musisz napisać dwa eseje (każdy maksymalnie do 300 słów) lub napisać jeden esej i nagrać film (maksymalnie 120 sekund) i zamieścić go na portalu YouTube.

Temat Pierwszego Eseju:

Assume you have a chance to invite any Harvard Graduate or any of the Harvard past or current professor for a 30 minutes private lunch. Who and why you would choose to invite, and what would be three (3) key questions you would ask them?

Temat Drugiego Eseju lub Filmu (forma dowolna):

Tell us the most important thing about yourself.

Ważne wskazówki

message-icon
Zgłoszenie wypełnij w języku angielskim, w końcu to Harvard :). Wyjątkiem jest sekcja Personal Data & Interest, gdzie (ze względu na wymogi polskiego prawa) pytania i odpowiedzi zapisujemy po polsku.

book-icon
Nie odpowiadaj na pytania tekstami dłuższymi niż 1500 znaków. Nie nadużywaj wykrzykników ani CAPS LOCKa. Używaj znaków interpunkcyjnych. Pamiętaj, że od poprawności i wyglądu Twojej wypowiedzi zależy ocena zgłoszenia.

Droga na Harvard
Osoby oceniające uczestników konkursu NIE będą miały wglądu w dane osobowe (zostają zanimizowane przez system) do momentu wyłonienia finałowej 30. W związku z tym NIE używaj swoich danych w treści wolnych wypowiedzi, a w szczególności w eseju.

tools-icon
WAŻNE: Możesz wchodzić do aplikacji i przeglądać pytania dowolną liczbę razy. Dopiero wypełnienie i kliknięcie “Wyślij” oznacza zgłoszenie. Aplikacja wypełniona do połowy lub bez pól obowiązkowych NIE zostanie zachowana — przygotuj sobie więc odpowiedzi wcześniej.

time-icon
Nie odkładaj wypełniania formularza na ostatnią chwilę. System zostanie zamknięty automatycznie, zgodnie z podanymi datami przyjmowania zgłoszeń — i nie będzie już opcji aplikowania.

file-icon
Przygotowując się do udziału w konkursie pamiętaj o robieniu kopii zapasowych wszystkich swoich prac.