Harvard Twoją przyszłą uczelnią

Uniwersytet Harvarda jest najstarszą uczelnią w Stanach — powstał w 1636 r. jako Harvard College . Nazwę otrzymał od nazwiska purytańskiego duchownego — Johna Harvarda
— który był pierwszym darczyńcą uczelni.

Uniwersytet składa się ze szkół (wydziałów), w ramach których nauka odbywa się w Collegu (“undergraduate”, którego absolwenci otrzymują tytuł licencjata: BA/BSc) lub w jednej ze szkół o charakterze magisterskim lub doktorskim (graduate and professional schools).

Kilka faktów

head

Kłamstwa

Pomnik Johna Harvarda jest 3-cią najczęściej fotografowaną statuą w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób jednak nie wie, że studenci nazywają go “Pomnikiem Trzech Kłamstw”. Powodem jest opis rzeźby: “John Harvard, Założyciel, 1638”. Po pierwsze: John Harvard był darczyńcą, nie założycielem uczelni. Po drugie: Uniwersytet został założony w 1636 roku (i jest najstarszą uczelnią w USA). Po trzecie: pomnik nie przedstawia Johna Harvarda, tylko przypadkowego studenta, którego rzeźbiarz użył jako modela.

sowa

Biblioteka

Widener Library jest drugą największą biblioteką w Stanach. Składa się na nią 10 pięter, z czego 4 znajdują się… pod ziemią. Biblioteka otrzymała swą nazwę po Harry Elkins Widener, która wyłożyła na nią 3,5 milionów dolarów... pod warunkiem, że nikt nie zmieni fizycznego kształtu budynku. Kiedy więc bilbioteka się rozrastała i brakowało już w niej miejsca, kreatywni architekci postanowili ją rozbudować… schodząc do piwnic.

medal

Ivy League

Harvard jest częścią tzw. Ivy League — ośmiu najbardziej prestiżowych uczelni w północno-wschodniej części USA. Do ligi należy także Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth University, University of Pennsylvania, Princeton University oraz Yale University — największy konkurent Harvarda (głównie w futbolu).

finance

Wsparcie finansowe

Jako instytucja, uczelnia cieszy się największym wsparciem finansowym… na świecie. Mowa tutaj o ponad 36 miliardach dolarów dotacji.

Sławni absolwenci

Polacy na Harvardzie

Przegląd wydziałów i kierunków

Poniżej zobaczysz przegląd wydziałów i kierunków Uniwersytetu Harvarda oraz zakres najważniejszych wymagań, jakie uczelnia stawia kandydatom. Wśród wspólnych elementów — oprócz podstawowych dokumentów zgłoszeniowych — wymagane jest przedstawienie wykazu dotychczasowych ocen oraz listów rekomendacyjnych, napisanie esejów na wcześniej zadane tematy, przedstawienie zaświadczenia o poziomie znajomości języka angielskiego
(najczęściej TOEFL) i przejście rozmowy kwalifikacyjnej.