Ruszył nabór na stypendia Fulbrighta na wyjazd do USA w roku akademickim 2020-21!

 

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Stypendia Programu Fulbrighta umożliwiły ponad 2000 utalentowanym polskim studentom, doktorantów i pracownikom naukowym na wyjazd do USA w celu podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych i dydaktycznych.

 

Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

 

Aktualnie trwające konkursy

Z dniem 1 lutego 2019 r. uruchomiona została rekrutacja na 3 programy stypendialne:

Fulbright Graduate Student Award to program stypendialny dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów graduate (np. magisterskich lub doktoranckich) w USA, finansujący pierwszy rok studiów z możliwością przedłużenia na drugi rok. Program oferuje także wsparcie w procesie wyboru programu studiów i aplikowania. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię. Przyjmowane są zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA.
Nabór trwa do 26 kwietnia.

Fulbright Graduate Student Award 2021-22

 

Fulbright Junior Research Award to program stypendialny dla doktorantów z polskich jednostek naukowych, umożliwiający wyjazd na 6-9 miesięcy do USA w celu zebrania materiałów do rozprawy doktorskiej. Stypendium może być zrealizowane w każdej akredytowanej amerykańskiej uczelni, a także w instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 10 czerwca.

Fulbright Junior Research Award 2021-22

 

Fulbright Senior Award to program stypendialny dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych polskich jednostek naukowych zainteresowanych wyjazdem badawczym lub badawczo-dydaktycznym (trwającym od 3 do 9 miesięcy) do USA. Stypendium może być zrealizowane w każdej akredytowanej amerykańskiej uczelni, a także w instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
Nabór trwa do 10 czerwca.

Fulbright Senior Award 2021-22

Co możesz zyskać dzięki stypendium Fulbrighta?

Program Fulbrighta ma rozbudowane zaplecze ideowe i misję, ale równie ważne dla działań Komisji jest to, jak udział w stypendium wpływa na indywidualne doświadczenia i karierę uczestników. Co możesz zyskać dzięki stypendium Fulbrighta?

  • Rozwój badań i projektu – stypendium pomoże Ci w realizacji Twoich celów w miejscu możliwie najlepiej dostosowanym do tematu i dziedziny projektu;
  • Kraj najlepszych uniwersytetów – będziesz miał możliwość poznania życia i korzystania z infrastruktury jednych z najlepszych i największych uniwersytetów i instytutów badawczych na świecie;
  • Networking – kilka miesięcy w USA to dziesiątki, a nawet setki nowych kontaktów zawodowych i prywatnych;
  • Metka “Fulbrightera” – rozpoczynając stypendium stajesz się częścią prestiżowej międzynarodowej społeczności aktualnych i byłych stypendystów;
  • Podróże – część pobytu w USA możesz wykorzystać na zwiedzanie kraju i poznawanie jego różnorodności.

Doświadczenia każdego ze stypendystów Programu są inne i zależą od takich czynników, jak miejsce odbycia stypendium czy dziedzina prowadzonych badań. Jednak wszyscy Fulbrighterzy podkreślają, że stypendium zmieniło ich życie i pozytywnie wpłynęło na ich dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Pozostałe programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów studiów II i III stopnia nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech renomowanych amerykańskich instytucjach naukowych.

Program BioLAB 2021-22

 

Fulbright Slavic Award to program dla pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium (trwające 4 lub 6 miesięcy) umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Fulbright Slavic Award 2020-21

 

Fulbright Scholar-in-Residence Award to program dla pracowników naukowo-dydaktycznych, na wyjazd trwający od 3 do 9 miesięcy, w celu prowadzenia działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność. Instytucje goszczące to zazwyczaj niewielkie uczelnie o niskim współczynniku umiędzynarodowienia, zlokalizowane na obszarach wiejskich. W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt wykładów i innych zobowiązań oraz opcjonalnie własny projekt badawczy.

Fulbright Scholar-in-Residence Award

 

Fulbright-Schuman Program oferuje stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Programem zarządza Komisja Fulbrighta w Brukseli.

http://www.fulbrightschuman.eu/

 

 

Marzysz o studiach w USA? W konkursie Droga na Harvard możesz wygrać tygodniowy wyjazd do USA i mentoring absolwentów Harvarda.
Zapisz się w poniższym formularzu, a powiadomimy Cię o następnej edycji konkursu! Wykorzystamy powyższe informacje, aby poinformować Cię o przyszłej edycji konkursu Droga na Harvard.Udostępnij na:

Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij